wydrukowane przez https://nordfriesland.city-map.de/city/db/020703020006

Program kinowy 25.07.2024:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!